Visual Universitätsmedizin Mainz

Research Office

Head of Department

Dr. Tschauder
Silvia Tschauder, Dr.

06131 39-29533

Deputy Head, Research Grant Advisor

Dr. Clement
Angela Clement, Dr.

06131 39-29403

Research Grant Advisor

Dr. Hackenberg
Claudia Hackenberg, Dr.

06131 39-29386

Research Grant Advisor

Preuß
Janina Preuß

06131 39-29404

Research Grant Administration

Haag
Alexandra Haag

06131 39-29394

Sponsor Representative

Dr. Schmittbetz
Michaela Schmittbetz, Dr.

06131 39-29909