Visual Universitätsmedizin Mainz

Abteilung Budgetmanagement, Controlling und Drittmittel/-verträge

Leiterin

Blettgen
Mona Blettgen

Tel. 06131 17-9935
Fax 06131 17-9888
mona.blettgen@uni-mainz.de

Zentrales Controlling, Stv. Abteilungsleiter

Becker
Marc Becker

Tel. 06131 17-9907
Fax 06131 17-9888
marc.becker@uni-mainz.de

Berichtswesen, Controlling

Christmann
Nora Christmann

Tel. 06131 17-9905
Fax 06131 17-9888
nora.christmann@uni-mainz.de

Budgetmanagement, Berichtswesen

Cronauer
Steffen Cronauer

Tel. 06131 17-9969
Fax 06131 17-9888
steffen.cronauer@uni-mainz.de

Stoschek
Birgit Stoschek

Tel. 06131 17-9694
Fax 06131 17-9888
birgit.stoschek@uni-mainz.de

Vertragsmanagement, Stv. Abteilungsleiterin

Mann
Verena Mann

Tel. 06131 17-9973
Fax 06131 17-9888
verena.mann@uni-mainz.de

Vertragsmanagement

Bouhlou
Touria Bouhlou

Tel. 06131 17-9710
Fax 06131 17-9888
touria.bouhlou@uni-mainz.de

Wald
Daniel Wald

Tel. 17-9977
Fax 17-9888
daniel.wald@uni-mainz.de